Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar rand, chroom, safari of firefox.
Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing You are 100€ EUR away from free shipping.

Welcome to join the eco waves. 🌊

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen

boob
INH. JINGJING QI
Steinhagen 4
31535, Neustadt
Duitsland

(In de volgende "provider" of "wij") en onze klanten (in de volgende "klant" of "zij") uitsluitend met behulp van afstandscommunicatie (dwz via internet of per telefoon) zijn gesloten in onze online winkel. Voor contracten sluiten we in onze offline shop (Detailhandel), de voorwaarden die daar zijn opgenomen.

(In de volgende "provider" of "wij") en onze klanten (in de volgende "klant" of "zij") uitsluitend met behulp van afstandscommunicatie (dwz via internet of per telefoon) zijn gesloten in onze online winkel. Voor contracten sluiten we in onze offline shop (Detailhandel), de voorwaarden die daar zijn opgenomen.


§ 1 Scope, definities

Voor de zakelijke relatie tussen de provider en de klant zijn alleen de volgende voorwaarden en voorwaarden van toepassing in hun versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden en contractaanbiedingen van de klant wordt hierbij tegengesproken.

De klant is consument, voor zover het doel van de levering en prestaties niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Aan de andere kant is ondernemers een natuurlijke of rechtspersoon of juridische partnerschap, die de sluiting van het contract is bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten.§ 2 Conclusie van contract

(1) De klant kan kiezen uit onze bereikproducten en verzamelt ze via de knop ("knop") "in winkelwagen of" Toevoegen aan winkelwagen "in een zogenaamde winkelwagen / wagen. Over de knop "Submit order" of "Afrekenen" De klant geeft een bindend verzoek om de aankoop van de goederen in het winkelwagentje.

(2) Voordat u de bestelling verzendt, kan de Klant de door IT ingevoerde gegevens op elk gewenst moment, bekijken en correcte invoerfouten wijzigen. Het verzoek van de klant kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt als onderdeel van het bestelproces en dus opgenomen in zijn aanvraag.

(3) De provider stuurt vervolgens de klant een automatische bevestiging van ontvangst per e-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en dat de klant de functie "Afdrukken" kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging is alleen documenten die de benoeming van de klant door de provider is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag.

Het contract wordt alleen afgesloten door de indiening van de aanvaardingsverklaring door ons, die wordt verzonden met een aparte e-mail. De positie van een factuur aan de klant voor de door de klant bestelde goederen vervangt de aanvaardingverklaring. De aanvaardingverklaring kan ook door ons worden vervangen doordat we de bestelling binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren. Als er een aantal van de bovengenoemde acceptatievarianten beschikbaar zijn, vindt de conclusie van het contract plaats bij het eerste evenement als eerste. In elk geval ontvangt de klant schriftelijk een contractbevestiging in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Als de klant geen aanvaardingsverklaring, factuur of kennisgeving van levering of goederen binnen 5 dagen heeft ontvangen, is het niet langer gebonden aan zijn bestelling. Indien nodig vergoeden wij de klant in dit geval onmiddellijk aan de klant.

(4) Het onderwerp van de levering of de service zijn de goederen en / of diensten die door ons en / of diensten aangeboden door de klant worden aangeboden. Tenzij specifiek anders in de respectieve aanbieding, versies en prijzen betrekking hebben op de aangeboden items, maar niet op mogelijke accessoires of decoraties.

(5) Als we de bestelde goederen niet zouden kunnen leveren zonder hun eigen schuld en, ondanks alle redelijke inspanningen, omdat onze leverancier niet aan haar contractuele verplichtingen aan ons voldoet, hebben we het recht om zich uit het contract terug te trekken. Dit herroepingsrecht bestaat echter alleen als we een congruente dekking-bedrijf (bindende, tijdige en voldoende volgorde van de goederen) sluiten met de betrokken leverancier en niet om de niet-levering op andere manieren weer te geven. In een dergelijk geval zullen we de klant onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn. Betalingen die al door de klant zijn gedaan, worden onmiddellijk vergoed.

(6) De contracttaal is Duits.

(7) De bestelverwerking en contactfaciliteiten in de context van het contract zijn meestal per e-mail. De klant moet daarom ervoor zorgen dat het door hem gegeven e-mail-adres correct is en dat de instellingen of filters van de klant de ontvangst van de contractuele e-mails voorkomen.

(8) Voor zover een levertijd wordt gespecificeerd in onze aanbiedingen, zijn deze levertijd en de opgegeven informatie voor het berekenen van de levertijd onderworpen aan een prioriteit. Als er geen of geen andere levertijd is opgegeven voor de respectieve goederen in onze online winkel, is het 7 dagen. Deze deadline voor levering begint bij de betaling van de dag nadat de betalingsopdracht wordt verleend aan de verwijzende bank of andere betaalmethoden per dag na het sluiten van het contract en eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de periode. Als de laatste dag van de deadline valt tot een zaterdag, zondag of een lokale openbare vakantiebestemming, vindt de plaats van een dag de volgende werkdag voor.§ 3 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven in ons eigendom totdat de nakoming van alle vorderingen van het contract; In het geval dat de klant een juridische entiteit is van het publiekrecht, publiekwetgevingspecial activa of een ondernemer in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten, bovendien, van de voortdurende zakelijke relatie tot de vergoeding van alle claims, die verschuldigd is aan ons.§ 4 Prijzen en verzendkosten

(1) Onze prijzen zijn inclusief, inclusief de geldige wettelijke omzetbelasting en plus verzendkosten.

(2) De overeenkomstige verzendkosten zijn genoemd met de klant vóór de sluiting van het contract en moeten door de klant worden gedragen, tenzij een gratis verzending wordt afgesproken.§ 5 Betaling

(1) De Klant kan de betaling uitvoeren volgens de betaalmethoden die in de respectieve aanbieding voorziet.

(2) De betaling van de aankoopprijs is rechtstreeks verschuldigd met de sluiting van het contract en moet binnen de 7 kalenderdagen met ons gaan, op voorwaarde dat de overeengekomen betalingsmethode geen andere regeling verstrekt.

(3) De klant moet voldoende boekhouding bieden. In het geval van versterking is de klant verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

(4) De verplichting van de Klant om de standaardrente te betalen, sluit de bewering van verdere standaardschade niet uit.

(5) Het recht op afspraken is alleen recht op de klant als zijn tegenvorderingen door ons worden erkend of wettelijk vastgesteld of wanneer de tegenvorderingen afkomstig zijn van dezelfde contractuele relatie. Om een ​​retentierecht uit te oefenen, is de klant alleen toegestaan ​​voor zover zijn tegenvraag is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.§ 6 Gevaarovergang

(1) Voor consumenten is het risico op toevallige verlies en onbedoeld verslechtering van het gekochte object, volgens de wet, alleen op de levering van het gekochte artikel aan de klant.

(2) Alleen als de klant fungeert als een ondernemer, is de levering geldig van voorraad. Het risico van onbedoelde verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen passeert uiterlijk met de overdracht aan de klant. Bij het plaatsen van een aankoop, het risico van accidentele verlies en onbedoeld verslechtering van de goederen en het gevaar van vertraging al met de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de andere persoon of instelling die de zending heeft vermeld .

(3) Indien de Klant in gebreke is van acceptatie, neemt hij een deelnameactie of vertraging van onze levering van andere redenen om door de klant te worden vertegenwoordigd, hebben wij het recht om vervanging van de schade die hieruit voortvloeit, inclusief aanvullende uitgaven (bijv. opslag- en transportkosten).§ 7 MaterialWederwohnungenfäsung, Garantie

(1) Claims voor defecten met betrekking tot de geleverde gebruikte artikelen worden na een jaar van overdracht aan de klant tijd geblokkeerd. In vergelijking met ondernemers is de beperkingsperiode voor claims voor defecten voor de door ons geleverde items 1 jaar en start de beperking niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in de context van de aansprakelijkheid voor defecten. Overigens zijn we aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de wettelijke voorschriften die hiervoor van toepassing zijn, in het bijzonder §§ 434 FF BGB.

(2) Onze aansprakelijkheid overeenkomstig § 8 van deze algemene voorwaarden, met name als gevolg van claims voor schadevergoeding van de klant uit de schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of in strijd met essentiële contractuele verplichtingen (zie het volgende § 8) , voor schade in het kader van de aansprakelijkheidswetgeving en voor geëvalueerde garanties, blijft het niet beïnvloed door de beperkingen van het bovenstaande lid 1. Evenzo onaangetast, de wettelijke beperkingsperioden voor de Claim van het Recourse volgens § 478 BGB voor ondernemers en onze aansprakelijkheid voor religieuze verberging van een defect.

(3) Claims voor defecten van verkopers veronderstellen dat zij voldeden aan hun wettelijke onderzoeken en klachten (§§ 377, 381 HGB).

(4) Een textuur of duurzaamheidsgarantie (§ 443 BGB), van ons onderdeel, is de goederen alleen geleverd door ons als ze uitdrukkelijk werden aangeboden en door ons zijn overeengekomen. Elke fabriekstarbeiders blijven onaangetast.

(5) Alle klachten en garantieclaims kunnen worden ingediend onder het adres dat is vermeld in de identificatie van de provider.§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Claims van de Klant voor schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten zijn schadevergoeding van de klant uit de schending van het leven, lichaam, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen en de aansprakelijkheid voor andere schadevergoeding, die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige inbreuk op de plicht van de provider, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangend agenten. Aanzienlijke contractuele verplichtingen zijn degenen waarvan de vervulling nodig is om het doel van het Verdrag te bereiken, evenals die waarop naleving van de klant regelmatig wordt vertrouwd als een contractuele partner. In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de provider alleen aansprakelijk voor de typische, afzienbare schade, als dit gewoon onachtzaam was, tenzij er claims zijn voor schade aan de klant van een overtreding van het leven, het lichaam of de gezondheid.

(2) De beperkingen van het voorgaande lid 1 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende middelen van de provider, indien vorderingen rechtstreeks aan hen moeten worden toegepast en ook mutatis mutandis voor claims voor vergoeding van uitgaven.

3. De bepalingen van de aansprakelijkheidswetgeving en onze aansprakelijkheid voor eventuele veronderstelde garanties blijven onaangetast.§ 9 Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een wettelijk herroepingsrecht. Een annuleringsbeleid (link naar het annuleringsbeleid) kan afzonderlijk worden verkregen in tekstvorm volgens de wettelijke bepalingen.§ 10 Contracttekst

De contracttekst wordt niet door ons opgeslagen en kan niet worden opgehaald na voltooiing van het bestelproces. De klant kan deze algemene voorwaarden en ordergegevens afdrukken voordat u zijn bestelling verzendt en een contractbevestiging ontvangt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.§ 11 Buitengerechtelijke geschillenbeslechting / -consumentenoplossing

(1) Voor een buitengerechtelijke afwikkeling van de betwisting van de consumentrecht heeft de Europese Unie een online platform opgezet ("OS-platform"). Het OS-platform is bedoeld als een contactpunt voor de buitengerechtelijke afrekening van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen, die groeien van online aankoopcontracten. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/conumers/ODR.

(2) We zijn klaar om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures op de volgende raming van de consument:

Algemene consumentenschatting van het centrum voor Schlichtung E.v.
Straatsbeurger Str. 8
77694 KEHL
www.verusmer-schlichter.de§ 12 Slotbepalingen

(1) Voor het contract is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de VN-verkooprecht. In vergelijking met consumenten is deze keuze van de keuze alleen van toepassing, voor zover de consument niet zal worden beroofd van de bescherming die wordt gegeven door dwingende bepalingen van de status van de gebruikelijke verblijfplaats van de consument.

(2) Voor een buitengerechtelijke schikking van de consumentenwetgeving heeft de Europese Unie een online platform opgezet ("OS-platform"). Het OS-platform is bedoeld als een contactpunt voor de buitengerechtelijke afrekening van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen, die groeien van online aankoopcontracten. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/conumers/ODR.

(3) Indien de Klant een handelaar is, een rechtspersoon van het publiekrecht of een overheidsinstantie of als de klant geen algemene bevoegdheidsplaats heeft binnen de Bondsrepubliek Duitsland, plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder van de maatschappelijke zetel van de provider.

(4) Elke ineffectiviteit van individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de effectiviteit van hun resterende bepalingen. In plaats van de ineffectieve punten, voor zover het bestaande, de wettelijke voorschriften. Voor zover dit een onredelijke hardheid voor een verdragsluitende partij zou zijn, zal het contract ineffectief zijn als geheel.

© De inhoud van onze websites is beschermd tegen grote onderdelen door auteursrechten of andere prestatierechten. Kopiëren, downloaden, distribueren en distribueren, evenals het opslaan van deze inhoud is, met uitzondering van de cache (caching voor het doel van het display in de internetbrowser) in de context van het bezoek van onze websites, zonder de goedkeuring van de respectieve rechthebbende niet toegestaan. Een uitzondering is van toepassing op inhoud die uitdrukkelijk bedoeld is om te downloaden. In dit geval is het recht op gebruik beperkt tot gebruik voor persoonlijke doeleinden. Eventuele verdere duplicatie, publicatie, verspreiding, openbare toegankelijkheid of ander gebruik vereist de goedkeuring van de respectieve eiser.

Vanaf: 02.06.2018
Versie 1.

Wagen

Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing You are 100€ EUR away from free shipping.
Geen producten beschikbaar voor aankoop